V polovině září proběhly v naší organizaci dvě významné kulturní akce. 14. září 2017 organizace pořádala každoroční Den otevřených dveří a následně 16. září 2017 připravila pro příznivce sportu nultý ročník běhu „Běh pro dobrou věc“.

Pozvání přijal starosta Rtyně v Podkrkonoší pan Zdeněk Špringr.

Úvodním proslovem pana ředitele Mgr. Antonína Stanislava Ph.D. a starosty Rtyně v P. pana Špringra byl zahájen den otevřených dveří na Tmavém Dole.

Po celé odpoledne byl připraven pro klienty i hosty pestrý program, při kterém vystoupil taneční folklorní soubor z ČK Hadářek, dále vystoupila i taneční skupina Ballare ze Rtyně v P. se svým kankánem.  K tanci i poslechu hrála živá hudba z HK a zajištěno bylo i chutné občerstvení.

Touto cestou bychom velice rádi poděkovali sponzorům, kteří nás podpořili jak finančním, tak i hmotným darem. Bez vaší pomoci bychom nebyli schopni uspořádat našim klientům domova důchodců kulturní volnočasovou akci, kterou je i den otevřených dveří.

Rodiny klientů, bývalí kolegové a kolegyně, široká veřejnost, kteří nás navštívili, měli možnost se setkat nad hojným občerstvením se svými příbuznými, kamarády, kolegy ale i spoluobčany ze svých měst, obcí či vsí. Zároveň si všichni mohli za podpory našich pracovníků a pracovnic prohlédnout jak venkovní areál, tak i vnitřní prostory domova a také si mohli povšimnout, co se za uplynulé roky změnilo.

V letošním roce (září 2017) organizace za podpory svého zřizovatele Královéhradeckého kraje zakoupila pro své klienty nový vícemístný užitkový vůz, který je již hojně využíván. Klienti měli možnost se novým vozem zúčastnit různých volnočasových či sportovních aktivit v okolních zařízeních.

Organizace dále za podpory svého zřizovatele vybudovala svým klientům zahradní altán včetně terénních úprav kolem altánu. Bohužel na již zmiňovaný den nebyly terénní úpravy plně zatravněné.

V současné době probíhá v našem areálu další investiční akce, kterou financuje zřizovatel. Touto investiční akcí je zateplení dvou ubytovacích budov. Jedná se o budovu II. oddělení a III. oddělení.

Většina návštěvníků si mohla povšimnout, že organizace vybudovala nové kapacitní parkoviště u zadní brány areálu. Při dni otevřených dveří si vedení organizace uvědomilo, že vybudování tohoto parkoviště byl velice dobrý nápad, poněvadž bylo hojně využito a obsazeno.

Moc děkujeme všem návštěvníkům, sponzorům a zaměstnancům za podporu a bohatou účast.

Foto: