Domov důchodců Tmavý Důl obdržel v úterý 10. 10. 2017 od společnosti SaarGummi Czech s.r.o. se sídlem v Červeném Kostelci obdržel pro ně samotné jednu z největších částek, co kdy dostávají. „ Jsme vděčni za každou korunu“ konstatoval ředitel Domova Důchodců Tmavý Důl Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D. a dodal „do budoucna bychom rádi dále rozšiřovali kapacitu pro nové klienty, ale prioritou je pro nás nyní prosadit investiční akce, které jsou aktuální“.
SaarGummi Czech s.r.o. člen skupiny SaarGummi Group je výrobce dynamického těsnění do karosérií „Podporujeme v rámci sponzoringu především různé kulturní a sportovní aktivity a organizace z našeho regionu a tím se snažíme i motivovat ostatní, aby pomáhali také“ přiblížil strategii společnosti Ing. Marek Ďuriš – ředitel pro personalistiku, PR a služby.

Peníze v Domově důchodců Tmavý Důl budou použity pro potřeby klientů, a to konkrétně na zakoupení polohovacího lůžka s matrací.