Vystoupení dětí ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší

Dne 12.06.2013 k nám přijely do Domova důchodců Tmavý Důl děti ze Základní školy Rtyně v Podkrkonoší, aby nás potěšily se svým krásným vystoupením. Byl to pro nás důchodce krásný zážitek, jak malé děti nás pobavily. Dojemné bylo, když jsme nakonec od dětí dostali kytičku a srdíčko. Proto touto cestou chceme poděkovat všem učitelkám za nácvik celého vystoupení, které pro ně bylo určitě namáhající. Poděkování patří i vedení domova za umožnění tohoto kulturního dopoledne, nejvíce našim aktivizačním pracovnicím.

Za klienty Domova důchodců Tmavý Důl                            Věra Bednářová