Posvícení v Maršově

V sobotu 18. října se jela skupinka klientů podívat na posvícení do Maršova, kde bylo pro ně připravené občerstvení a hrála živá hudba.

foto: